Untitled Nepal Akasha

Video & News Blog

Video & News Blog

På et af mine besøg i Nepal havde jeg en klient, der led af pengefobi. Bare tanken om, at han skulle røre ved penge, fik ham til at ryste og få svedeture af angst. Nepals fattigdom og kastesamfund til trods, så hørte denne klient ikke til samfundets laveste og lå ejheller forhutlet i byens gader. Faktisk tværtimod. Han var et velsoigneret og dannet menneske, der ikke turde røre ved penge.

Han bad om en terapisession; ved hjælp af NLP teknikkerne ‘Hinkeruden’ og ‘Time Line Change’ fandt vi ud af, hvad hele miséren bundede i. Som 5-årig havde han haft alt for lange ører. ‘Små krukker har ører’ er et gammelt mundheld. Min klient havde hørt noget, som han ikke burde have hørt i så ung en alder. Små børn kan som bekendt være meget konkret tænkende og tage ting bogstaveligt.

Han havde hørt forældrene sige en sætning, som er overleveret i generationer og derfor ligger som arketypisk energi i den kollektive bevidsthed: “Penge er roden til alt ondt!”. Uden at banke på og uden noget filter fandt overbevisningen ind i min nepalesiske klients små drengeører og videre ind i underbevidstheden, hvor den i årevis havde haget sig fast som en parasit, snylter og energivampyr.

Overbevisninger – postive eller negative - har kun har én opgave og det er at bekræftige sig selv. Overbevisninger generaliseres over tid og bliver en del af vores biologi. Derfor har vi bl.a. så svært ved at ændre vaner. Som Lenin kan citeres for at have sagt: “En løgn sagt ofte nok bliver til sandhed!”

“At penge er roden til alt ondt!” blev en selvopfyldende profeti for min nepalesiske klient. Et liv med angst, hvis han skulle købe noget eller besvær, fordi han blev nødt til at outsorce indkøb langt op i voksenalderen.

Hvor skulle han vide fra, at netop den selvsamme teknik eller mekanisme med modsat fortegn er årsagen til, at andre mennesker udvikler sig til succésfulde millionærer? Jeg gentager. Hvor skulle han vide det fra? Fra sine forældre, sine lærere, sine venner og bekendte? Sin sociale arvemasse?

I sin klassiker fra 1937 “Think and grow rich” understreger Napoleon Hill vigtigheden af at kunne foretage auto-suggestion og selvhypnose for på denne måde at opnå succes. Hvad vi tænker, bliver vi. Tænker vi fattigt, så bliver vi fattige og tænker vi i velstand, så er der en vis sandsynlig for, at også det bliver til virkelighed. Hvilket nu om dage kan videnskabeligt bevises via forsøg med overbevisninger og placebo. Vores hjerne skelner ikke imellem, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

Når vi nu ved det og har vidst det i lang tid, hvorfor går der så så lang tid, inden vi ser resultater og ændring i social arv? Årsagen kan findes i systemers langsommelighed og i den generelle vidensdeling. Enkeltindividet finder kun det, det søger og med den intensitet og vågenhed, det lægger for dagen. Som Alvin Tofler skrev “Analfabeter i år 2000 vil ikke være de personer, som ikke kan læse eller skrive, men de, der ikke kan lære, aflære og genlære.”

Min nepalesiske klient, som blev nævnt i indledningen, havde brug for hjælp udefra for at aflære dele af sit gamle paradigme. Hvilket er så godt som umuligt at gøre alene.

En anden måde at fortælle om vigtigheden af at aflære gamle paradigmer er denne lille anekdote om en Zen-master:

En professor besøgte en Roshi (Zen-master) for at lære om Zen. Professoren var mere interesseret i at snakke og prøve at gøre indtryk på Zen-masteren end han var interesseret i at lære. Roshi’en hældte te i professorens kop og blev ved med at hælde indtil, det flød over. Professoren bemærkede oprørt: “Koppen er fuld og kan ikke rumme mere!” hvortil Zen-masteren stille og roligt svarede: “Du er fuld af forudfattede ideer og meninger. For at lære, må du tømme din kop!” Professoren bøjede sig respektfuld for masteren og forblev stille.

Forandring fryder er der et ordsprog, der siger. Hvert år benytter mange mennesker sig af traditionen med at lave nytårsløfter for at skabe ændring i livet. Ønsket om at ændre vaner er universelt og kendes i hele verden.

Mange nytårsløfter løber dog ud i sandet.  Mennesker flest er meget ubevidste om egne indre ressourcer, dybeste ønsker og værdier. Nytårsløfter og selvdisciplin hører sammen. Selvdisciplin handler om at kunne give sig selv kommando’er og handle efter egne ordre.

Det underbevidste, som er det bevidste sinds bedste samarbejdspartner, handler dog ikke efter strenge ordrer. Det underbevidste opfører sig lidt som en lille bamsebjørn. Den vil ikke skældes ud. Den vil gerne tages hensyn til, tales kærligt til og tages med på råd. Sker dette ikke, jamen så træder lille Rasmus Modsat såmænd blot i karakter og sætter hælene i og nægter at samarbejde. “What you resist persists!”

Når et nytårsløfte skal overholdes og holdes vedlige forudsætter det en mængde personlig kraft, som mange mennesker slet ikke har adgang til. Nytårsløftet forbliver derfor et ønske, en luftkastel. En sætning, der blafrer i vinden i modsætning til et attråværdigt ønske – en trang, et behov, en flovhed, der kan få den indre kraft til at flytte bjerge.

 Viser det sig, at trangen er stor nok, så følger villigheden frivilligt med og bakker op om nytårsløftet. For at bruge bamsebjørne-metaforen endnu engang. Det er jo nemt nok at finde hjem, hvis man ved, at der står en dåse honning hjemme på hylden.

Nytårsløftet må derfor være så alvorlig ment, at det indre samarbejde er så kongruent og attråværdigt, at det er værd at gå nogle ekstra mil for. Med andre ord, det underbevidste må vejre morgenluft, få færten af, hvad der skal ledes efter, ellers vil det begynde at lave svinkeærinder og ikke samarbejde om at holde nytårsløftet.

Hvis det viser sig, “at endnu engang” er der ikke nok vilje og kraft bag ved nytårsløftet, vil skam og dårlig samvittighed over egen formåenhed ophobe sig  og lukke af for, at alt går op i en højere enhed.

Så hvad kan vi lære af det?: Lav ikke større nytårløfter end det er realistisk at holde?

Vil vi lave STORE nytårsløfter, så kan det være en meget stor fordel at tage en Akashauddannelse hos Makani Academy. ‘Akasha Healing & Personal Empowerment Systemet’ er som skabt til  at få fokus på fokus og personlig kraft.

Hvordan havde det været, hvis nytårsløftet lød sådan her?
“Om fire år, har jeg opnået endnu mere fokus og endnu mere personlig kraft, end jeg har i dag. Om jeg så skal gå igennem ild og vand for at opnå det!”

(Til info: En hel akashauddannelse tager minimum 11 traininger á  5 dage => 55 dage fordelt over 4 år )

Mennesket sukker generelt efter fred og forsoning i dagligdagen. Sukker efter at blive set, hørt og krammet. OG det kan være så svært at give udtryk for sine kærlighedsbehov.

‘Hvorfor ved andre ikke bare, hvad mine behov er? Nu har vi boet under samme tag SÅ længe, han/hun må da vide, hvad jeg tænker og føler!”

 – Og nej andre ved ikke, hvad man selv tænker og føler.

Vi mennesker befinder os som regel på så forskellig frekvens, at synkronicitet og dermed mulighed for telepati udebliver. Vi skal arbejde rigtig meget med os selv for at rense ud i vore tankeformer, hvoraf de fleste er modtaget via æteren; fra medier, undervisningsmateriale, autoriteter, lærere, forældre og de signifikante andre i skolen.

Tankeformer, der har sat sig fast i vores overbevisningssystem og dermed i vores biologi.

Midt i et virvar af information, bruger vi energi på at finde ud af, hvem vi selv er. “Hvorfor er det nu lige, at jeg skal høre moster Åse fortælle om et skænderi i det lokale indkøbscenter?? Og så i detaljer! Med dramatiske billeder og lyde?“  
Sladder, brok og negativladet energi, som vi kan kalde psykiske frie radikaler. Psykiske frie radikaler trænger sig ind i vores bevidsthed, dræner os for energi og udhuler vor selvtillid. Til sidst ved vi ikke, hvem vi er, fordi vi både skal forholde os til verden udenfor og indenfor på én og samme tid.

Vi mennesker kan være på samme frekvens, både når det drejer sig om ondskab og om kærlighed.

Tankeformer er energi på forskellig frekvens; Nogle tankeformer er tunge, dystre, lidet opmuntrende og måske direkte onde.

En ordre, der lyder på: “Bomb Aleppo! Tag ikke hensyn til kvinder og børn! Det er en ordre!” kan manifestere helvede og inferno på jord. Et helvede, der forplanter sig langt ind i det kollektive underbevidste for kommende generationer. En ordre, hvis energi breder sig som ringe i vand, ikke tager hensyn til landegrænser og inviterer sig selv ind i vore stuer via æteren og det kosmiske flow. Negativ energi og tankeformer der påvirker vor frekvens og baner vej for menneskelig selvhad, selvdestruktion og selvcensur.

En ordre kan også lyde: “Du skal elske din næste, som dig selv!” De fleste mennesker kommer til kort her og aner ikke, hvordan man kan elske sig selv og sin næste - på kommando. Dette fordi kærligheden findes i nu’et i et afslappet og åbent hjerte, gemt bag forsoning og barmhjertighed. Det kan synes nemmere at åbne en dåse makrel i tomat end at åbne op for sit hjerte med kærlighed, barmhjertighed, tilgivelse, værdighed og ydmyghed. Det menneskelige mod har det med at svigte, når de dybe rene følelser banker på.

I generationer er vi blevet hjernevaskede. Det er som om, at det er under menneskelig værdighed at tale om værdighed. Find en helt almindelig avis, og du vil se et stort fravær af ord som kærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Som om ordene er skamfulde og ikke hører hjemme i det offentlige rum.

Ord som ikke bruges, går som regel tabt og menneskeheden bliver dermed fattigere.